SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI/
TURKISH COAST GUARD COMMAND

DÜZENSİZ GÖÇ İSTATİSTİKLERİ/
IRREGULAR MIGRATION STATISTICS

2018–2019 YILLARI TÜM DENİZLERE AİT KIYASLAMALI DÜZENSİZ GÖÇ İSTATİSTİKLERİ /
COMPARATIVE IRREGULAR MIGRATION STATISTICS BETWEEN THE YEARS 2018 AND 2019 IN ALL SEAS SURROUNDING TURKEY
AYLAR /
MONTHS
DÜZENSİZ GÖÇ OLAY SAYISI / NUMBER OF IRREGULAR MIGRATION INCIDENTS DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI / NUMBER OF IRREGULAR MIGRANTS HAYATINI KAYBEDEN GÖÇMEN SAYISI / NUMBER OF LIFE LOSS IRREGULAR MIGRANTS YAKALANAN ORGANİZATÖR SAYISI / NUMBER OF APPREHENDED ORGANIZERS
2018 2019* 2018 2019* 2018 2019* 2018 2019*
Ocak / January 41 27 1.640 1.092 - 1 6 1
Şubat / February 28 36 1.363 1.428 - - 7 6
Mart / March 41 56 1.849 1.796 19 4 1 2
Nisan / April 58 81 2.534 2.773 - 1 4 6
Mayıs / May* 69 82 3.398 2.604 7 10 5 4
Haziran / June* 55 98 1.925 3.262 9 12 11 5
10 Tem. / 10th Jul. 1 6 58 209 - - - -
11 Tem. / 11th Jul. - 5 - 173 - - - 1
Temmuz / July* 22 56 710 1.965 - - 2 4
TOPLAM / TOTAL** 314 429 13.419 14.920 35 28 36 28

* Paylaşılan veriler deniz yoluyla yapılan düzensiz göç esnasında meydana gelen ve arama kurtarma faaliyetleri icra edilen olaylara ait bilgiler içerdiğinden olayların bitiminde değişiklik gösterebilmektedir./Statistical information given in the table may vary because they consist of data related incidents which were occured and turned into search and rescue operations.

** Veriler 11 Temmuz 2019 tarihine kadar olan bilgileri içermektedir. / The data contains the statistics up to 11th of July 2019.

2019 YILI SAHİL GÜVENLİK - JANDARMA VE EMNİYET MÜŞTEREK YAKALAMALARI  /
JOINT APPREHENSIONS BY COAST GUARD - GENDARMERIE AND NATIONAL POLICE
AYLAR /
MONTHS
DÜZENSİZ GÖÇ OLAY SAYISI /
NUMBER OF IRREGULAR MIGRATION INCIDENTS
DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI /
NUMBER OF IRREGULAR MIGRANTS
YAKALANAN ORGANİZATÖR SAYISI /
NUMBER OF APPREHENDED ORGANIZERS
Ocak /January 24 900 9
Şubat /February 34 1.071 17
Mart /March 37 1.153 12
Nisan /April 71 1.807 60
Mayıs / May* 82 2.287 70
Haziran / June* 78 2.270 36
10 Tem. / 10th Jul. 1 7 -
11 Tem. / 11th Jul. 2 72 5
Temmuz / July* 49 1.555 38
TOPLAM /
TOTAL **
375 11.043 242

* Veriler 11 Temmuz 2019 tarihine kadar olan bilgileri içermektedir. / The data contains the statistics up to 11th of July 2019.

** Paylaşılan veriler Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından karada tespit edilen ve denize çıkmadan Jandarma ve Emniyet  birimleri tarafından yakalanan düzensiz göçmen bilgilerini içermektedir. / The statistical information given in the table covers the irregular migrants detected on the land by Coast Guard and the ones apprehended by Gendarmerie and National Police before heading for the sea.


2017–2018 YILLARI TÜM DENİZLERE AİT KIYASLAMALI DÜZENSİZ GÖÇ İSTATİSTİKLERİ /
COMPARATIVE IRREGULAR MIGRATION STATISTICS BETWEEN THE YEARS 2017 AND 2018 IN ALL SEAS SURROUNDING TURKEY
AYLAR /
MONTHS
DÜZENSİZ GÖÇ OLAY SAYISI / NUMBER OF IRREGULAR MIGRATION INCIDENTS DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI / NUMBER OF IRREGULAR MIGRANTS HAYATINI KAYBEDEN GÖÇMEN SAYISI / NUMBER OF LIFE LOSS IRREGULAR MIGRANTS YAKALANAN ORGANİZATÖR SAYISI / NUMBER OF APPREHENDED ORGANIZERS
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Ocak / January 17 41 756 1.640 - - 7 6
Şubat / February 19 28 719 1.363 1 - 5 7
Mart / March 34 41 1.501 1.849 11 19 12 1
Nisan / April 34 58 1.551 2.534 7 - 11 4
Mayıs / May 28 69 1.236 3.398 - 7 7 5
Haziran / June 46 55 1.888 1.925 - 9 19 11
Temmuz / July 41 62 1.743 2.433 8 19 7 9
Ağustos / August 57 54 2.668 1.523 - 9 11 9
Eylül / September 75 88 3.407 3.019 24 11 27 9
Ekim / October 68 85 2.931 3.227 - 12 39 4
Kasım / November 42 42 2.052 1.187 4 7 19 16
Aralık / December 34 63 1.485 2.580 1 - 7 6
TOPLAM / TOTAL 495 686 21.937 26.678 56 93 171 87
2016–2017 YILLARI TÜM DENİZLERE AİT KIYASLAMALI DÜZENSİZ GÖÇ İSTATİSTİKLERİ /
COMPARATIVE IRREGULAR MIGRATION STATISTICS BETWEEN THE YEARS 2016 AND 2017 IN ALL SEAS SURROUNDING TURKEY
AYLAR /
MONTHS
DÜZENSİZ GÖÇ OLAY SAYISI / NUMBER OF IRREGULAR MIGRATION INCIDENTS DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI / NUMBER OF IRREGULAR MIGRANTS HAYATINI KAYBEDEN GÖÇMEN SAYISI / NUMBER OF LIFE LOSS IRREGULAR MIGRANTS YAKALANAN ORGANİZATÖR SAYISI / NUMBER OF APPREHENDED ORGANIZERS
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Ocak / January 135 17 5.506 756 103 - 16 7
Şubat / February 182 19 8.747 719 38 1 25 5
Mart / March 177 34 8.530 1.501 32 11 12 12
Nisan / April 36 34 1.717 1.551 - 7 1 11
Mayıs / May 28 28 1.109 1.236 - - 2 7
Haziran / June 15 46 538 1.888 - - 2 19
Temmuz / July 28 41 881 1.743 - 8 - 7
Ağustos / August 44 57 1.603 2.668 1 - 12 11
Eylül / September 75 75 3.425 3.407 7 24 16 27
Ekim / October 61 68 2.437 2.931 - - 13 39
Kasım / November 34 42 1.856 2.052 6 4 6 19
Aralık / December 18 34 781 1.485 5 1 13 7
TOPLAM / TOTAL 833 495 37.130 21.937 192 56 118 171

2015–2016 YILLARI TÜM DENİZLERE AİT KIYASLAMALI DÜZENSİZ GÖÇ İSTATİSTİKLERİ /
COMPARATIVE IRREGULAR MIGRATION STATISTICS BETWEEN THE YEARS 2015 AND 2016 IN ALL SEAS SURROUNDING TURKEY
AYLAR /
MONTHS
DÜZENSİZ GÖÇ OLAY SAYISI / NUMBER OF IRREGULAR MIGRATION INCIDENTS DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI / NUMBER OF IRREGULAR MIGRANTS HAYATINI KAYBEDEN GÖÇMEN SAYISI / NUMBER OF LIFE LOSS IRREGULAR MIGRANTS YAKALANAN ORGANİZATÖR SAYISI / NUMBER OF APPREHENDED ORGANIZERS
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Ocak / January 20 135 688 5.506 - 103 8 16
Şubat / February 29 182 753 8.747 9 38 4 25
Mart / March 47 177 1.820 8.530 6 32 7 12
Nisan / April 87 36 2.490 1.717 10 - 21 1
Mayıs / May 127 28 4.378 1.109 2 - 21 2
Haziran / June 153 15 5.702 538 7 - 5 2
Temmuz / July 341 28 12.586 881 9 - 17 -
Ağustos / August 426 44 17.925 1.603 15 1 14 12
Eylül / September 402 75 13.647 3.425 72 7 18 16
Ekim / October 343 61 13.490 2.437 38 - 25 13
Kasım / November 230 34 9.235 1.856 40 6 26 6
Aralık / December 225 18 8.897 781 71 5 24 13
TOPLAM / TOTAL 2.430 833 91.611 37.130 279 192 190 118

2015

2016

2017

2018